Doanh nghiệp gia đình – Kiểm soát nội bộ vừa ‘đá bóng’ vừa ‘thổi còi’

Doanh nghiệp gia đình – Kiểm soát nội bộ vừa ‘đá bóng’ vừa ‘thổi còi’

Trong doanh nghiệp gia đình (DNGĐ), các vị trí cốt cán thường do những thành viên trong gia đình nắm giữ. Tuy nhiên, ngoài việc quản lý, điều hành các bộ phận, họ lại thường kiêm nhiệm luôn vị trí thành viên của ban kiểm soát nội bộ. Điều này dẫn tới việc,họ vừa “đá bóng”, vừa “thổi còi” dễ khiến cho việc quản trị của doanh nghiệp thiếu minh bạch và khó kiểm soát. Kiểm soát nội bộ là một trong những bộ phận chủ chốt hỗ trợ việc quản trị doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ tốt sẽ giúp ...

Đối tác

Pre
  • partner-01
  • partner-02
  • partner-03
  • partner-04
  • partner-05
  • partner-06
  • partner-05
Next